#281: Dansk stumfilm og Engberg

Marguerite Engberg startede i 1967 Filmvidenskab som fag ved Københavns Universitet og publicerede talrige artikler i Kosmorama. Hendes store forskningsinteresse var stumfilmen. Foto: Frederikke Brostrup.
03.02.2022. En dansk og tre engelske artikler om dansk stumfilm til minde om Marguerite Engberg, hvis store forskningsinteresse var stumfilmen.

Kosmorama #281

Tilbage til begyndelsen og til minde om Marguerite Engberg

Kosmorama går med dette nummer helt tilbage til dansk filmkulturs begyndelse og frem til stumfilmperiodens afslutning med fire artikler, der udgives til minde om grundlæggeren af dansk filmvidenskabelig forskning, Marguerite Engberg, som døde 26. december, 102 år gammel.


 

Den første filmvisning for et publikum i Danmark fandt sted den 7. juni 1896. Denne filmhistoriske milepæl, og hvordan filmhistorikere fra ind- og udland har afdækket, hvad der foregik i Pachts pavillion på Rådhuspladsen i København, er emnet for Casper Tybjergs artikel, som derfor også handler om, hvordan man bedst bedriver filmhistorisk forskning:


Da først filmen slog an i biograferne, opstod behovet for at producere film i Danmark. Blandt pionererne hos Nordisk Films Kompagni var den kreativt lommefilosofiske multikunstner, Robert Storm Petersen. Hvad der drev Storm P’s korte karriere i filmbranchen, hvorfor han forlod Nordisk i Valby og diverse erindringsbøgers historiske kildeværdi – ikke mindst Storm P’s egne – udreder Stephan Schröder i artiklen:


Asta Nielsen var spydspids for dansk stumfilms internationale gennembrud i 1910’erne. Hendes karriere udgik primært fra Tyskland, hvor Asta gav den som hankønskarakter ved flere lejligheder og i flere genrer. Hvordan en kvinde i herretøj blev modtaget af samtidens filmkritik kan kvalificere nutidige idéer om Asta Nielsen som kønspolitisk foregangsfigur. Helle Kannik Haastrup sætter Astas ’bukseroller’ i historisk perspektiv:


Fy & Bi overlevede overgangen fra stum- til tonefilm og fik siden et langt liv på TV. Trods den lange og internationalt vidt forgrenede karriere har eftertidens kritiker-dom over komikerparret været barsk. Men spørgsmålet er, hvad kritikerne af Fy & Bi overhovedet har set? For der findes næppe noget andet filmkorpus, der er blevet sønderklippet, lyddubbet og tv-versioneret så langt væk fra de originale biografudgaver, som lige netop Fy & Bi-filmene. Læs mere om, hvor vanskeligt det er at nærme sig det oprindelige værk i Jannie Dahl Astrup, Mikael Braae og Ulrich Ruedels artikel:

 

God fornøjelse med det nye Kosmorama! 

Subscribe to our newsletter and stay updated: