Filmkundskab I: Status

For to år siden blev filmkunsten studieobjekt på Københavns Universitet, og i sommer tog de første studenter bifagseksamen i faget Filmhistorie og -æstetik. Endnu er faget kun i sin vorden, men de to år har alligevel givet så mange erfaringer, at tiden er inde til at se på, hvad der i det hele taget ligger bag.

Marguerite Engberg

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: