#278: Dekonstrueret danskhed og kosmopolitiske svenske stumfilm

Udsnit af stillbillede fra 'Parisiskor'. © AB Svensk Filmindustri (1928). Foto: Svenska Filminstitutet, Biblioteket.
21.10.2020. To nye artikler: en om dekonstrueret danskhed i Fenar Ahmads 'Ækte vare' (2014) og en om svenske kritikere og filmhistorikeres skiftende opfattelser af en serie kosmopolitiske svenske stumfilm, særligt om filmene nu var rigtig svenske eller ej.

Kosmorama #278

Der er national egenart på menuen i dette nummer af Kosmorama med to artikler, der begge kredser om de snævre grænser for det, vi opfatter som danskhed på denne side af Øresund, og hvad nabofolket hinsidan godtog som ’svensk’ i 1920’erne.


Dekonstrueret danskhed 

Er Fenar Ahmads Ækte vare (2014) bare endnu en hiphop-film om unge af ’anden etnisk herkomst’ i et ghettomiljø, eller er filmen en vibrerende dekonstruktion af dansk national identitet? spørger filmlektor ved Københavns Universitet Eva Jørholt i sin artikel:


Svensk stumfilms internationalisme

I 1926 satsede svensk filmindustri på en serie af internationalt anlagte koproduktioner. Stor applaus fra kritikerne vendte snart til krads kritik, for var filmene nu rigtig svenske eller ej? Joel Frykholm sporer de skiftende opfattelser af de kosmopolitiske Isepa-film i svensk filmkritik og filmhistorieskrivning i:


Ph.d.-stipendiat Jannie Dahl Astrup var medredaktør på dette nummer.

God fornøjelse med artiklerne.

 

 

Subscribe to our newsletter and stay updated: