Om filmens kode

Den filmiske kode er ikke den kinematografiske kode; den sidstnævnte kodificerer virkelighedens gengivelighed ved hjælp af kinematografiske apparater, mens den første kodificerer en kommunikation på et plan med bestemte regler for fortælling. Der kan ganske vist ikke være tvivl om, at den første hviler på den sidste, på samme måde som den stilistisk-retoriske kode hviler på den sproglige kode, som den andens leksikon. Men det er nødvendigt at skelne mellem de to ting, den kinematografiske denotation og den filmiske konnotation.

Umberto Eco

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: