Nogle træk af filmens semiologi

Denne teksts formål er at undersøge nogle af de problemer og vanskeligheder, som venter den, der indenfor »filmsprogets« område vil påbegynde virkeliggørelsen af Saussures tanke om en generel semiologi, den, der ser det som sin opgave at studere sammenstilling og funktion af de væsentligste udtryksstrukturer, der benyttes i den filmiske meddelelse.

Christian Metz

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: