Kvinder i hammam

På dokumentaroptagelse i Syrien

Camilla Magid

Hent PDF