#219 – Introduktion

Kosmorama blev oprettet i 1954 som Det Danske Filmmuseums tidsskrift. Det var hensigten at give den kvalificerede filmkritik et forum på et tidspunkt, hvor avisernes behandling af filmstoffet ikke var præget af den store ekspertise og afspejlede den begrænsede anseelse, filmkunsten generelt nød i kulturlivet. Siden er filmmediet vokset i status, selv om der dog stadig er symptomer på, at en fuld kulturel ligestilling endnu ikke er opnået.

Det nye Kosmorama, som vi præsenterer med dette nummer, arriverer midt i de omvæltninger, som præger dansk filmkultur i disse år. Det Danske Filmmuseum, som nu er blevet en del af Det Danske Filminstitut - og derfor officielt hedder Det Danske Filminstitut Filmmuseet - er gået sammen med Institut lor Film- & Medievidenskab ved Københavns Universitet i et samarbejde, der udspringer dels af Filmmuseets ønske om at danne ramme om flere forskningsaktiviteter, dels af Institut for Film- & Medievidenskabs ønske om at præsentere filmforskning i en formidlende publikation.

Vi har valgt at udsende tidsskriftet som to halvårlige bøger, hver gang med et antal længere artikler, samlet omkring et bestemt tema. Samtidig siger vi farvel til filmanmeldelserne (men ikke boganmeldelserne). Den filmkritik, som de bedste af avisernes filmanmeldere skriver, adskiller sig ikke principielt fra det, som Kosmorama kunne bringe, og det forekommer os derfor mere interessant at bruge siderne til at præsentere noget af den filmforskning, som i voksende mængde kommer fra de filmvidenskabelige miljøer i disse år.

Dette nummer drejer sig om genrefilmen i 90’erne. Emnet introduceres i Torben Grodals indledende artikel; derefter gennemgås en række af de genrer, der har haft størst betydning i perioden. Anne Jerslev skriver om melodramaet med særligt henblik på The English Patient og Breaking the Waves. Casper Tybjerg har set på den romantiske komedies comeback, mens Helle Kannik Haastrup fremdrager hovedtræk i science fiction-filmen. Rikke Schubart tager en afstikker til tv’s actionserier, og Henrik Uth Jensen analyserer roadfilmens nye epoke. Zoran Petrovic lokaliserer en helt ny genre, Balkanfilmen der har afsæt i den bosniske tragedie, og Claus Christensen analyserer det onde, som det træder frem i tidens thrillers. Endelig er der anmeldelser af Torben Grodals kognitionsteoretiske filmbog, Moving Pictures, og af Thomas Elsaessers Fassbinder-monografi.

Kosmoramas næste og udvidede nummer kommer til efteråret, og det byder på en oversigt over dansk films første hundrede år.

Kosmorama er et uafhængigt filmtidsskrift, der udgives af Det Danske Filminstitut Filmmuseet. 
Nr. 219, sommer 1997. Omslagsbillede: The English Patient
Redaktion: Peter Schepelern (ansvarshavende), Eva Jørholt, Dan Nissen. 
Layout:Thomas Ring - 2x2mas.Tryk: Eks-SkolensTrykkeri. ISSN-nr. 0023-4222.

Subscribe to our newsletter and stay updated: