#219: Genre i 90'erne

Kosmorama blev oprettet i 1954 som Det Danske Filmmuseums tidsskrift. Det var hensigten at give den kvalificerede filmkritik et forum på et tidspunkt, hvor avisernes behandling af filmstoffet ikke var præget af den store ekspertise og afspejlede den begrænsede anseelse, filmkunsten generelt nød i kulturlivet. Siden er filmmediet vokset i status, selv om der dog stadig er symptomer på, at en fuld kulturel ligestilling endnu ikke er opnået.

Det nye Kosmorama, som vi præsenterer med dette nummer, arriverer midt i de omvæltninger, som præger dansk filmkultur i disse år. Det Danske Filmmuseum, som nu er blevet en del af Det Danske Filminstitut - og derfor officielt hedder Det Danske Filminstitut Filmmuseet - er gået sammen med Institut for Film- & Medievidenskab ved Københavns Universitet i et samarbejde, der udspringer dels af Filmmuseets ønske om at danne ramme om flere forskningsaktiviteter, dels af Institut for Film- & Medievidenskabs ønske om at præsentere filmforskning i en formidlende publikation.

Vi har valgt at udsende tidsskriftet som to halvårlige bøger, hver gang med et antal længere artikler, samlet omkring et bestemt tema. Samtidig siger vi farvel til filmanmeldelserne (men ikke boganmeldelserne). Den filmkritik, som de bedste af avisernes filmanmeldere skriver, adskiller sig ikke principielt fra det, som Kosmorama kunne bringe, og det forekommer os derfor mere interessant at bruge siderne til at præsentere noget af den filmforskning, som i voksende mængde kommer fra de filmvidenskabelige miljøer i disse år...

Læs hele introduktionen

Kosmorama 219 / Sommer 1997

 

 

Hent PDF