Stephan Michael Schröder

Stephan Michael Schröder er professor i nordisk filologi/skandinavistik ved Institut for Skandinavistik/Fennistik ved Universitet i Køln. Han har bl.a. beskæftiget sig med forholdet mellem dansk litteratur og stumfilm siden 1997 og skrevet en række artikler og en monografi (Ideale Kommunikation, reale Filmproduktion. Zur Interaktion von Kino und dänischer Literatur 1909–1918 (2011)) i denne sammenhæng. Er redaktør for en database over danske drejebogsforfattere i stumfilmtiden (http://danlitstummfilm.uni-koeln.de/). For yderligere informationer og en fuldstændig bibliografi se mere på www.smschroeder.de.

Stephan Michael Schröder is a professor of Nordic Philology/Scandinavian Studies at the Department of Scandinavian and Finnish Studies at the University of Cologne. He has been studying the relationship between Danish literature and silent film since 1997 and has written a number of articles and a book (Ideale Kommunikation, reale Filmproduktion. Zur Interaktion von Kino und dänischer Literatur 1909–1918 (2011)) on the subject. He is the editor of a database of Danish screenwriters in the silent film era (http://danlitstummfilm.uni-koeln.de/). For more information and a complete bibliography, go to www.smschroeder.de.