De andre og Jancso

». . . Den intime kontakt med det ungarske landsbymilieu og et stærkt personligt engagement i dette samfunds menneskelige problemer er de to hovedfaktorer, som nu endelig er slået afgjort igennem i ungarsk film og har bragt den op på et internationalt plan. Med den allerseneste politiske udvikling i tankerne – en udvikling som jo i nogen grad synes at være foregrebet af den ungarske film – må det i høj grad være berettiget at tro, at denne udviklingslinie vil blive fortsat.«

Poul Malmkjær

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: