60'ernes komedie

At Hollywood-komedien nåede et højdepunkt i trediverne med instruktører som Lubitsch, Capra, LaCava, McCarey og Hawks kan man vanskeligt bestride. At den amerikanske filmkomedie aldrig siden har nået de samme højder er nok et mere diskutabelt synspunkt. I det følgende skal jeg ikke indlade mig på indgående polemiske sammenligninger mellem tredivernes og tressernes komedier. Det er evident, at de nye komedier ikke ligner de gamle, også verden har jo forvandlet sig i de sidste 30 år, men det bedste forsvar for de komedier, der er blevet skabt i de sidste 7-8 år, er først og fremmest en registrering af, hvad Hollywood har ydet i komedie-genren. Alt for ofte mangler der tilstrækkelig dokumentation i de filmkritiske komparatisters slagsmål.

Ib Monty

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: