Howard Hawks – en introduktion

Der er en tendens til at anvende skillelinjen mellem »kunst« og »underholdning« for usmidigt: udtrykkene bruges endog som om de gik på stik modsatte fænomener, der gensidigt udelukker hinanden. Ethvert forsøg på at definere disse to begreber vil vise, hvor absurd dette er.

Robin Wood

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: