Ingmar Bergman og 'Sjælens mørke nat'

Den schweiziske dybdepsykolog C. G. Jung var den første, som skimtede et mønster for de dynamiske processer, der foregår i den ubevidste psyke, og som vi i dag har fået mulighed for at studere direkte ved hjælp af LSD. Jung har døbt dette mønster individuationsprocessen, hvorved han postulerer den ubevidste eksistens af en dynamisk sjælelig proces, hvis mål er bevidsthedens oplysning og erkendelse af sig selv – dvs. af sin egen ubevidste baggrund – og således virkeliggørelsen af psykens helhed eller individuation.

Johannes Fabricius

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: