Lucifer. Theodor Christensen og Georg Brandes-myten

Da jeg i eftersommeren i fjor fik til opgave at lave en fjernsynsudsendelse om Georg Brandes, der placerede ham litteraturhistorisk og drøftede hans aktualitet, var der et navn jeg straks skrev øverst på listen over dem jeg ville interviewe i udsendelsen: Theodor Christensen. Hans projekterede Brandes-film var jo kendt også gennem dagspressen. Men endnu inden jeg havde nået at ringe ham op døde han pludseligt, og hvis jeg først »ærgrede« mig på TV-udsendelsens vegne, er det intet mod hvor jeg senere græmmede mig – på den urealiserede Brandes-films vegne (jeg havde nær sagt på Brandes’ vegne!) – da jeg ved Kortfilmrådets velvillighed fik lejlighed til at studere Theodor Christensens udkast, for dog at kunne referere hans idé i udsendelsen.

Hans Hertel

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: