Brandes-filmen. Synopsis, marts 1966

Det vil være nødvendigt – som introduktion til det egentlige arbejdsmanuskript – at gøre rede for arten og indholdet af denne film. Dels vil arbejdsmanuskriptet (med dets detaillerede optagelsesanvisninger og henvisninger) ikke kunne give læseren det fornødne overblik, dels er det nyttigt på forhånd at afstikke filmens målsætning. En tilsvarende indføring i filmens problematik skulle helst ikke være nødvendig, når det gælder at se filmen, men kun på dette forberedende stadium, hvor det drejer sig om at skitsere filmens hensigt med ikke-filmiske midler.

Theodor Christensen

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: