James Cagneys synderegister

For 25 år siden skabte James Cagney i sin første film en helt ny type. I et halvt hundrede senere roller har han afslebet og kompliceret den, men typen er i det store og hele forblevet den samme, og tiden må nu være inde til nærmere at behandle den overordentlig store betydning, den har haft. Man kan hævde, at Cagneys codex og manerer både moralsk og psykologisk blev fremherskende i det amerikanske melodramas tradition.

Kenneth Tynon

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: