Godard og traditionen

I engelsk-timen i 'Bande å Part' beder lærerinden Odile om at citere, hvad T. S. Eliot siger om tradition: »Alt hvad der er virkelig nyt, er af samme grund automatisk traditionelt«. Godards film kan i første omgang gøre indtryk af at være et forvirrende kompleks af indbyrdes beslægtede temaer. Alle vor tids centrale problemer opstår og udvikles i dem: kommunikationsvanskelighederne, identitetsproblemet, muligheden for personlig frihed og hvad denne indebærer, følelsen af at stå udenfor o.s.v. Jeg vil gerne skille én tråd, som forekommer mig at være væsentlig, ud fra dette kompleks: følge den, og måske finde, at den giver de andre mening, så de kommer til at udgøre et sammenhængende mønster omkring den: traditionens betydning.

Robin Wood

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: