Kon Ichikawa

Den der skriver om litteratur kan i almindelighed gøre sig bekendt med værkerne i prydelig kronologisk orden, men som filmessayist er man sjældent så heldigt stillet. Ofte må man på grund af filmdistributionens nykker se en instruktørs produktion omvendt, og det kan være vanskeligt. Det er naturligvis spændende at lede efter oprindelsen til stiltræk, som man allerede har vænnet sig til, men der eksisterer også en risiko for at man kommer til at skære materialet til, så det kommer til at passe ind i det billede, man allerede har af instruktøren.

Arne Svensson

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: