Leonard, Adolph, Julius, Herbert, Milton eller The Marx Brothers

Det er ikke mange filmkunstnere, om hvem der er groet en så betragtelig litteratur op som om Marx Brothers; det har bl. a. brødrene selv sørget for. Alligevel er man glad for den ny Marx-bog af Allen Byles, der er kommet i Beter Cowie’s International Film Guide-serie, fordi den som den første både indforstået, grundigt og alvorligt gennemgår alle brødrenes 13 film og uden at forfalde til hverken højstemt besyngen eller nedladenhed får anbragt brødrene og deres film i en større sammenhæng inden for filmkomedien og inden for farce-traditionen i almindelighed.

Søren Kjørup

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: