Dekorationer: Hermann Warm

Hermann Warm blev 75 i 1964. Han er blandt de filmfolk, der rigest har bidraget til, at filmen blev kunst. Fra 1912 arbejdede han hos 'Vitascop', for 'Greenbaum-Film' og sidenhen for 'Decla'. Han er sandsynligvis den ældste nulevende arkitekt, der har været så længe beskæftiget med film.

Werner Zurbuch

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: