Kulturhistorie i billeder: 1920-25

Inden for periodens europæiske film kan man spore tydelige tendenser hos skaberne til at samle sig i mere eller mindre uniforme retninger, nationalt og kunstnerisk. Således den ekspressionistiske film i Tyskland, den avant-gardistiske, formeksperimenterende bevægelse i Frankrig og mest evident i den svenske national-romantiske skole. Et sådant intimere fællespræg kendetegner derimod ikke de tidlige tyveres danske film. Periodens tre fremstående instruktører er væsensforskellige personligheder uden afgørende æstetiske eller åndelige lighedspunkter. Højst kunne man påpege de forstærkede krav om ægthed, indre og ydre, der på forskellig vis kommer til orde hos dem alle tre.

Subscribe to our newsletter and stay updated: