Truffauts helt

Et portræt af helten hos Truffaut tegnes af træk og enkeltheder fra den korte række film, som indledtes for seks år siden med 'Ung flugt', og som foreløbig har kulmineret med 'La Peau Douce'. Naturligvis er de egenskaber, som man uvilkårligt kommer til at forbinde med denne helt, ikke altid lige iøjnefaldende i hver enkelt af François Truffauts film, og en overbetoning af enkelte træk kan meget vel medføre farlige underbetoninger af andre, som set i en større sammenhæng måske bliver de dominerende.

Jørgen Stegelmann

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: