Godards helte

Som Buñuel har en fortid som entomolog, således har Godard et diplom i etnologi. Buñuel viser os køligt menneske-insekterne under sin lup og demonstrerer de primitive drifters hæmningsløse udfoldelser. Godard sagde i »programerklæringen« til 'Livet skal leves' (i Kosmorama 59), at Reichenbach udspionerer, Bresson driver klapjagt på sine personer, mens han (Godard) blot ville følge hende (Nana); altså intet andet end være god og retfærdig (som Rossellini).

Frederik Gr. Jungersen

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: