Lars Peter Elfelt

Det var et yderst blandet, men ofte også højt kvalificeret publikum, der i løbet af 1896 valfartede til brødrene Lumiéres historiske filmforevisninger i den parisiske kafé-kælder og gjorde dem til en verdenssucces. Verden leverer materialet, mennesket leverer perspektivet, sagde Goethe, og man må sige, at tilskuerne ofte var i stand til at levere så perspektivrige betragtninger over deres første filmindtryk, at de må kunne imponere selv i en cinéma vérité-tid, hvor endog news reels og reportagebilleder af den art, Lumiére fremviste (Lumiéres baby’er skændes, arbejdersker forlader Lumiére-fabrikken i Lyon, parisiske gadelivsbilleder) gøres til genstand for subtil filosofisk behandling.

Subscribe to our newsletter and stay updated: