Engelsk film på vrangen

Filmskribenter og filminteresserede kan let forfalde til at identificere et lands filmkunst med dets mest fashionable navne og retninger. Hvis Antonioni, Visconti og neorealismen står for italiensk film, Truffaut, Resnais, Godard og nouvelle vague for fransk, så repræsenteres England for øjeblikket af en såkaldt nyrealistisk skole, omfattende navne som Tony Richardson, Jack Clayton, Lindsay Anderson, Karel Reisz og John Schlesinger.

Morten Piil

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: