Møde med Frankenheimer

Hollywood/USA må, som en social og politisk enhed, udtrykke et lyst og lykkeligt syn på livet. Tragedien er luksus for de aristokratiske samfund, hvor det enkelte individs skæbne ikke betragtes som havende direkte og legitim politisk indflydelse. Samfund, der hylder lighedsprincippet, hvad enten de er demokratiske eller autoritære, støtter sig altid på den påstand, at de gør tilværelsen bedre; deres hovedopgave er, i det mindste i den videste betydning, ikke alene at regulere de sociale forhold, men også at bestemme beskaffenheden af og mulighederne i tilværelsen som helhed. Lykke bliver således det altoverskyggende politiske problem. Hvis en amerikaner eller en russer ikke er lykkelig, indtager han en fordømmende holdning til sit samfund, og det er derfor – takket være en logik, vi alle kan se nødvendigheden af – en borgerpligt at være fornøjet.

Axel Madsen

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: