Manuskript til Klaus Rifbjerg og Palle Kjærulff-Schmidts 'Weekend'

Den foreliggende udgivelse af manuskriptet til Klaus Rifbjergs og Palle Kjærulff-Schmidts film 'Weekend' er på flere måder et eksperiment. Først og fremmest har man ikke tidligere udsendt et dansk filmmanuskript på tryk. I betragtning af, at man i udlandet i stigende grad udsender filmmanuskripter, mener vi, at der også herhjemme måtte være interesse for et sådant arbejde, især når det har indlysende og efter danske forhold enestående kvaliteter. Manuskriptet til 'Weekend' er ikke mindst bemærkelsesværdigt, fordi det er første gang, at en dansk forfatter har skrevet et væsentligt værk i sin produktion direkte for filmen. Klaus Rifbjerg har selv kraftigt understreget, at 'Weekend' ikke må bedømmes på manuskriptet alene, men at det færdige værk er filmen. Vi har derfor også ved udgivelsen af Rifbjergs manuskript ajourført dialogsiden, således at replikkerne, der har undergået visse ændringer fra det første manuskript til den færdige film, i denne udgave er i overensstemmelse med filmens lydside.

Klaus Rifbjerg og Palle Kjærulff-Schmidt

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: