Hollywood/Humanisme

Det tog sin tid, inden Hollywood kom til kræfter oven på tonefilmens ankomst. Ganske som i cinemascopealderens første dage udmattedes man omkring 1930 af de tekniske nyvindinger og misbrugte dem i de vanskelige begynderår med en vulgær grådighed, der kun sjældent gav plads for overvejelser af kunstnerisk karakter. Alt var lyd og larm, og folkekomediens rollehavende, over hvis liv og oplevelser man netop i trediverne digtede smukt og bevægende, fremvistes næsten altid kun som forstenede størrelser i skematisk opridsede omgivelser. Den amerikanske hverdag blev gengivet ad det forlornes og det demimondænes omveje – det moralske engagement var midlertidig dræbt.

Jørgen Stegelmann, Ib Monty og Poul Malmkjær

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: