Kammerspil

I en samtale antydede Kafka sin mening om modsætningen mellem litteratur og digtning. Litteraturen var opløsning og narkose, digtningen dens modsætning, essens. På spørgsmålet, om digtningen var beslægtet med religionen, svarede Kafka benægtende, men han sagde, at digtning og bøn hørte nært sammen. Man mindes disse ord, når man ser to af Bergmans film, af ham selv sammenfattet under rubrikken kammerspil: 'Såsom i en spegel' og 'Nattvardsgåsterna'.

Jörn Donner

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: