Frederik Schyberg – portræt af en dansk filmkritiker

»Ikke enhver elsker af kunst er også kender af kunst; ikke enhver, der føler en enkelt præstations skønhed, en enkelt skuespillers rigtige spil, kan også bedømme alle andres værd. Den, der har en ensidig smag, har ingen smag – men er ofte desto mere partisk!«. Ordene er Lessings, men man fristes næsten til at tro, at de kunne være Frederik Schybergs, så ofte citerer og anvender han dem i sin argumentation om kritikkens væsen.

Jens Pedersen

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: