Den tabte og genfundne Dreyer-film

For nogle år siden, da jeg påbegyndte studiet af Carl Th. Dreyers kunstneriske løbebane, konstaterede jeg med sorg, at der ikke fandtes mange film af den fremragende danske filminstruktør i Sovjetunionens Filmarkiv, bl.a. manglede 'Elsker hverandre'. Der var ikke noget at gøre, jeg måtte finde mig i tingenes tilstand. Men sidste år læste jeg en artikel af E. Saxtorph, »Museet forøger sin samling af Dreyer-film« („Kosmorama" nr. 44), hvori den danske kritiker udtalte formodning om, at »'Elsker hverandre' ligger vistnok i Moskva«. E. Saxtorph var ligefrem synsk! Hans hypotese, der var baseret på uvist hvilke fakta, viste sig at være rigtig.

Vladimir Matusevitch

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: