Myten om filmkundskaben

Blandt filmens mange myter er der en, som sjældent omtales. Det er myten om filmkundskaben. Det kan synes mærkeligt, men det er en kendsgerning, at de fleste bøger om filmkundskab skrives, som om man allerede ved alt om film. Her hentydes altså til den orienterende og kundskabsformidlende litteratur, hvis opgave det er at bringe oplysninger om filmens teknik, æstetik og dramaturgi. En myte er opstået, myten om, at vi "ved“ – »alt om film«.

Willy Buzzi

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: