Et frugtbart filmklima

Jugoslaviens stilling i verdenspolitikken er nærmest en slags mellemproportional mellem Øst og Vest, og dette forhold præger også landet indadtil. Det kommer til syne i landets økonomiske forhold og gør sig ligeledes gældende inden for kulturlivets forskellige grene. Som den blanding af kultur og forretning, filmen er, afspejler tendenserne sig tydeligt her.

Børge Trolle

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: