Kravene til os selv...

Jeg er ikke til sinds at polemisere mod enquete-deltagere fra forrige nummer af dette blad. I hvert fald ikke direkte. Skønt det i nogle tilfælde kunne være tiltrængt! Men dels synes jeg, at de rimelige besvarelser i sig selv danner et nogenlunde forstandigt modstykke til de mere uovervejede og utidssvarende, dels finder jeg nogle af spørgeskemaets punkter upræcise. Men når indsendere indskrænker deres svar til kritik af det stillede spørgsmåls værdi og mening – og kun det, så står kulden i luften, og jordbunden bliver umedgørlig og stivner.

Ole Roos

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: