Ringen sluttes

Under indtryk af de politiske begivenheder, som fulgte i kølvandet af SUKPs 20. partikongres i 1956 (opgøret med stalinismen) karakteriserede man fra polsk hold (med indledningslinierne fra 'Det kommunistiske manifest' som parallel) situationen med ordene: »Et spøgelse går over Østeuropa, den kommunistiske humanismes spøgelse!« Det samme spøgelse går også igennem den østeuropæiske film. Konrad Wolfs film 'Lissy' er et af eksemplerne herpå, et eksempel, som Det Danske Filmmuseums medlemmer for nylig har haft lejlighed til at stifte bekendtskab med.

Børge Trolle

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: