Den tidligste dansk filmdebat

Det er først i 1910, at den danske films storhedstid for alvor begynder. Allerede et par år tidligere var ganske vist den danske film begyndt at trænge frem over det meste af verden, men det drejede sig endnu kun om spredte landvindinger, og først fra 1910 kan man med rimelighed tale om en virkelig ambitiøs dansk filmproduktion.

Ib Monty

Hent PDF