Den canadiske kortfilm

I dag, da den danske kortfilms forhold er i støbeskeen, er det naturligt at rette blikket udad og se på andre landes filmordninger. I sin artikel 'Filmordninger' i 'Kosmorama' nr. 32 kommer Theodor Christensen også ind på 'The National Film Board of Canada'. Der er imidlertid endnu en aktuel grund til at komme ind på denne statslige filminstitution, idet den canadiske ambassade den 18. marts i 'Park Teatret' for en indbudt kreds viste et udvalg af dennes seneste produktion.

Birger Jørgensen

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: