Film som skolefag

I slutningen af 1957 afholdtes i Amsterdam den første internationale konference om filmforståelse som skolefag. For at kunne bedømme denne konferences betydning er en kort omtale af det arbejde, der hidtil er udført på dette felt, nødvendig.

Erik S. Saxtorph

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: