En metteur en scène: René Clément

Det er den franske kritik, der med vanlig skarpsindighed har formuleret betegnelserne "auteurs du cinéma" og "metteurs en scene", hvormed man har søgt at skelne mellem filmdigtere, de i dybeste forstand skabende, og de filmkunstnere, hvis evner groft sagt er fortolkende. Distinktionen er således ret beset den gamle mellem indhold og form, og måske er det til syvende og sidst snarere en grads- end en væsensforskel. Ikke desto mindre er det glimrende termer at arbejde med og omgås man dem med forsigtighed kan de være til megen nytte.

Ib Monty

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: