Det søgende øje

Det føles lidt pinligt, at man er tvunget til at gå i rette med en anset videnskabsmand, fordi han – som videnskabsmand – bevæger sig ud i ukendt land, på gyngende grund og der henter iagttagelser hjem, som han prætenderer at have bearbejdet på videnskabeligt forsvarlig vis – mens han i virkeligheden kommer med spredte erfaringer, som intet beviser, påstande, som heller ikke er bevist og psykologiske ræsonnementer, som er det rene dilettanteri.

Theodor Christensen

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: