Det søgende øje

Det føles lidt pinligt, at man er tvunget til at gå i rette med en anset videnskabsmand, fordi han – som videnskabsmand – bevæger sig ud i ukendt land, på gyngende grund og der henter iagttagelser hjem, som han prætenderer at have bearbejdet på videnskabeligt forsvarlig vis – mens han i virkeligheden kommer med spredte erfaringer, som intet beviser, påstande, som heller ikke er bevist og psykologiske ræsonnementer, som er det rene dilettanteri.

Theodor Christensen

Hent PDF