Filmmuseerne 1957

En kontinuerlig produktion af værker af permanent værdi danner en kunstarts tradition, og kunsten kan kun udvikle sig, hvis denne tradition bevares, således at kunstnerne kan inspireres af den, kritikerne kan lære af den, og publikum kan gøres opmærksom på dens eksistens. Derfor har vi malerisamlinger, museer og biblioteker. Derfor må vi også have filmmuseer.

Ernest Lindgren

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: