Et nyt polsk navn: Jerzy Kawalerowicz

Skønt den polske filmproduktion i de senere år har været ujævn fra et kritisk synspunkt, giver det håb for fremtiden, at den nye instruktørgeneration tæller enkelte interessante personligheder. Hvad man end vil mene om deres arbejder, så er det allerede nu tydeligt, at de er meget personligt prægede. Jeg skal her opholde mig ved en af dem: Jerzy Kawalerowicz. Hans film giver måske et godt begreb om, hvad der er sket i de senere års polske produktion.

Boleslav Michalek

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: