Det søgende øje

H. C. Branner skriver i sin pjece om kunstens uafhængighed: »At være kunstner må altid indebære en risiko. Kunsten kan kun tjene en politisk idé, når den er parat til uafladelig at konfrontere den med virkeligheden. Alt hvad der bærer navn af konformitet strider mod selve kunstens væsen.« Indsæt i stedet for politisk "religiøs", "moralsk", "social", og man har en altomfattende kunstnerisk programerklæring, der ved sin vederhæftighed og op- levethed kun kan vinde tilslutning.

Theodor Christensen

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: