Aleksander P. Dovsjenko (1894-1956)

Filmhistorie og filmæstetik er så nye discipliner, at mange af skaberne af de værker, der regnes for filmens klassiske, stadig er aktive inden for filmen eller først dør nu. Man synes med rette, at både filmens primitive "barndom", stumfilmens storhedstid og brydningen mellem stum- og tonefilmen ligger kunsthistorisk meget langt tilbage, og alligevel er det kun henholdsvis ca. 50, 30 og 25 år siden, filmen befandt sig på disse trin.

Erik S. Saxtorph

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: