Kærlighed og lyst

Filmromantik og filmpornografi set i lyset af den kognitive evolutionære psykologi

Torben Grodal

Hent PDF