Det søgende øje

Det er blevet sagt, at trykkefriheden består i friheden til at give udtryk for de fordomme, bladets udgiver ikke har noget imod. Hvis denne definition holder stik – og dens pessimisme til trods er der meget som taler for den så vil jeg i disse spalter langt komme til at overskride trykkefrihedens grænser. Ikke alene bryder jeg mig fejl om udgivernes fordomme, jeg vil have lov til at fremsætte mine egne og udlevere andres. Kun eet løfte føler jeg mig kaldet til at aflægge: Jeg skal ikke være bange for at modsige mig selv, og jeg skal ikke tilbageholde kendsgerninger eller synspunkter af den grund.

Theodor Christensen

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: