Blå og blind kærlighed

’Dekalog’ viste vanskelighederne ved i nutidens Polen at efterleve Bibelens bud. 1 Vesten er troen erstattet af liberalisme og materialisme og i sin nye tredelte serie sætter Kieslowski sig for at undersøge hvordan det ligger med den borgerlige revolutions begreber om frihed, lighed og broderskab. 'Blå' handler om Frihed og Erik Svendsen vurderer den i forhold til andre værker af denne polske mester og moralist.

Erik Svendsen

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: