At erkende verden – Menneskeskildringen i Tarkovskijs film

Den sovjetiske litteraturforsker Michail Bachtin har med begreberne monologisk og dialogisk indkredset nogle karakteristiske fortællestrukturer. Lena Israel argumenterer for; at Bachtins opfattelse af det dialogiske også kunne gælde Tarkovskijs film, hvis dramaturgi og menneskeskildring adskiller sig så markant fra den dominerende vestlige opfattelse.

Lena Israel

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: