Monument Valley efter noder

Af samtlige musikalske stilarter repræsenteret på film, er underlægningsmusikken til westerns nok en af de mest karakteristiske og i menigmands bevidsthed lettest genkendelige. Selv uden nogen som helst kendskab til musikteori, kan de fleste uden at tøve rubricere et stykke ’cowboyfilmsmusik’ når de hører det. Forklaringen herpå hænger uden tvivl sammen med flere fakta.

Søren Hyldgaard

Hent PDF

Subscribe to our newsletter and stay updated: