Det imaginæres kunst

Eller: dus med dyrene. Om Jean Jacques Annauds 'Bjørnen'

Steen Salomonsen

Hent PDF